Din indsats gør en forskel!


Jeg synes, det er dejligt, at man kan se de gule jakker og véd, der er nogen, der er ædru og nogen, der passer på én, og som kan tilkalde hjælp hvis det er nødvendigt!
- Jeanette, 21 år

Prøvetur med Natteravnene?

@

Prøv en en tur i den gule jakke!


Hvad er Natteravnene

  • Natteravnene er frivillige, ansvarlige voksne mennesker, der føler et socialt ansvar for deres lokalområde og som kan og vil fremstå som gode "rollemodeller" for områdets børn og unge.
  • Natteravnene er med til at øge den lokale tryghed, især blandt børn og unge, og indirekte være med til at forebygge hærværk, vold, misbrug og anden småkriminalitet. Dette gøres ved at være synlige og færdes i det offentlige rum på tider og steder, hvor de unge har glæde af det. Det er vigtigt at understrege at Natteravnene ikke er et vagtværn.
  • Natteravnenes indsats bygger grundlæggende på almindelig sund fornuft, og får bl.a. tilbudt kurser i 1. hjælp, adfærd og krisehåndtering, som øger forudsætningerne for en god IKKE fysisk indsats.

Hvad gør Natteravnene

  • Natteravnene er almindelige voksne, som er synlige i gadebilledet, hvor og når der er behov for det. I nogle områder er det fredag og lørdag aften og nat, i andre er det om eftermiddagen eller på almindelige hverdagsaftener og særlige festdage, hvor de unge er i byen.
  • Natteravnene er synlige, de observerer og hjælper. Natteravnene skal ikke lægge en dæmper på de unge, opdrage eller blande sig fysisk i uroligheder.
  • Kontakten til de unge skabes ofte ved at Natteravnene altid har bolcher i den ene lomme. Dermed er det uforpligtende at tage kontakt til Natteravnene, set fra de unges synspunkt. Natteravnene lytter, hjælper og vejleder, når børn og unge således tager initiativ til det. Natteravnene vejleder kun inden for rammerne af almindelig sund fornuft. Alvorlige problemer henvises til forældrene, professionelle eller anonym rådgivning.